Jos cu impozitul forfetar

Posted on

Revista FINANCIARUL a contestat în instanţă „impozitul forfetar”

  • Totodată, FINANCIARUL a sesizat şi Instituţia Avocatul Poporului privind neconstituţionalitatea principalelor prevederi din  OUG nr 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale („impozitul forfetar”)

  • Tuturor agenţilor economici care doresc să iniţieze un demers asemănător, revista FINANCIARUL le pune la dispoziţie argumentaţia juridică pentru a demonstra în instanţă ilegalitatea impozitului forfetar

.
Pe data de 12 mai 2009, Revista economică FINANCIARUL, prin intermediul societăţii-editor, a chemat în judecată Guvernul României şi a solicitat instanţei (Curtea de Apel Iaşi) să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea articolelor 32(2) şi 40 din OUG nr.34 din 11/04/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale („impozitul forfetar”).

Totodată, FINANCIARUL a solicitat şi Instituţiei Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională din România cu privire la neconstituţionalitatea prevederilor menţionate  din OUG 34/2009.

.

1. Ordonanţa care instituie impozitul forfetar este în contradicţie cu prevederile Codului Fiscal

.

Demersul juridic menţionat este susţinut prin faptul că Dispoziţiile art.40 din OUG 34/2009 sunt nelegale, fiind în contradicţie cu prevederile art 4 din Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal.

Astfel, art 40 din OUG nr 34/ 2009 stabileşte că „Prevederile art 32-34 intră în vigoare la data de 1 mai 2009”

în timp ce

art 4 din Legea nr 571/ 2003 stabileşte la alin 1 că „Prezentul cod (fiscal – n.r.) se modifică şi se completează numai prin lege, promovată de regulă cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia ”,

iar la alin 2 că „orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege”.

.

„Legiuitorul, Parlamentul României, a stabilit prin art 4 alin 2 din Legea nr 571/2003 că orice modificare a acestui act normativ va intra în vigoare numai în prima zi a anului următor celui în care modificarea a fost adoptată prin lege.

Guvernul României a ignorat această dispoziţie imperativă a legii, şi a stabilit prin art 40 din OUG nr 34/2009 că modificările pe care le aduce codului fiscal vor intra în vigoare la data de 1 mai 2009, adică în acelaşi an în care modificarea a fost adoptată.

Această decizie a Guvernului României, de a legifera intrarea în vigoare a unor norme fiscale în termen de 16 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, încalcă în mod indubitabil prevederile legale menţionate şi aduce atingere principiului conform căruia sarcina fiscală a contribuabililor trebuie sa fie stabilă şi predictibilă, astfel incât aceştia sa fie în măsură să adopte decizii manageriale corecte pe parcursul unui an fiscal”, explică Liviu Vatavu, consilier juridic FINANCIARUL.

.

2. OUG nr 34/2009 încalcă prevederile Constituţiei României

.

FINANCIARUL mai atrage atenţia şi asupra faptului că art 32(2) şi 32(3) sunt neconstituţionale întrucât încalcă prevederile art 15 (2) şi art 139 din Constituţia României:

art 32 (3) din OUG nr.34/ 2009 stabileşte că „pentru aplicarea prevederilor alin (2), sumele corespunzătoare impozitului minim, stabilite în funcţie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt următoarele(…)”

în timp ce

art 15 (2) din Constituţia României stabileşte că „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”

.

În opinia consilierului juridic Liviu Vatavu, „art 32(3) din OUG nr 34/ 2009 este în contradicţie cu prevederile art 15(2) din Constituţia României, întrucât primul articol indicat stabileşte obligaţii fiscale determinate în baza unei situaţii anterioare propriei sale intrări în vigoare.

“Deşi OUG nr.34/2009 intră în vigoare la data de 01 mai 2009, art 32(3) din acest normativ stabileşte grile de impozitare în funcţie de veniturile pe care contribuabilii le-au avut la data de 31 dec 2008.Practic ordonanţa de urgenţă stabileşte impozitul datorat de un contribuabil în funcţie de situaţia sa financiară existentă la data de 31 decembrie 2008, ceea ce înseamnă că actul normativ se aplică retroactiv. Acest fapt încalcă legea fundamentală a statului”, a precizat consilierul juridic Liviu Vatavu.

.

Prin demersul juridic iniţiat, FINANCIARUL mai susţine că acelaşi art 32(2) din OUG nr 34/ 2009 încalcă prevederile art 139 din Constituţia României, care stabileşte că

„(1) Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”.

Cum OUG nr 34/2009 este un act normativ emis de Guvernul României şi nu o lege emisă de Parlament, şi cum OUG nr 34/2009 produce efecte imediate, înainte de a fi aprobată prin lege de Parlament, FINANCIARUL consideră că ne aflăm în situaţia unei noi încălcări a prevederilor constituţionale.

Din aceste considerente, a fost invocată şi excepţia de neconstituţionalitate a art  32(2) din OUG nr 34/ 2009, care încalcă prevederile art 15(2) şi 139 din Constituţia României şi a solicitat instanţei să sesizeze Curtea Constituţională, în vederea soluţionării acestei excepţii.

.

Acestea sunt, pe scurt principalele motivaţii ale chemării în judecată a Guvernului României de către revista economică FINANCIARUL şi ale sesizării instituţiei Avocatului Poporului, demers a cărui derulare va fi prezentată în continuare pe FINANCIARUL.ro şi se siteurile partenere: www.IASIINVEST.ro şi www.ANTITEPARI.ro

.

UPDATE

Intrebat, marti (12 mai), de presa daca va mentine sau va renunta la impozitul minim, premierul Emil Boc a raspuns ca Guvernul va evalua impactul impozitului minim asupra firmelor si va lua o decizie privind mentinerea acestuia in functie de evolutia economiei.

Contestarea acestui impozit  de către un număr cât mai mare de agenţi economici va fi, cu siguranţă, un bun “instrument” de măsurare a impactului!
http://www.financiarul.ro/2009/05/13/haideti-sa-scapam-de-impozitul-forfetar/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s